บริษัทวันจีโอเซอร์เวย์ จำกัด
362 หมู่  14 ตำบลศิลา
อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
เบอร์ : 065-5124592, 098-2269153
อีเมล์  : [email protected]
เว็บไซต์ : ogs.co.th
วันทำการ : เวลา 8.30 – 17.30 น.
วันจันทร์ – ศุกร์